Дени Трейд Варна mailing list

Здравейте, бихме желали да ви поканим в нашия Mailing list. По този начин вие ще може да се възползвате от нашите промоции и отстъпки.
Задължително е само полето за e-mail. Другите попълнете по желание.


Политика за поверителност

Сигурност на събраната информация
Дени Трейд Варна с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба.

Промяна или изтриване на личните данни
Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание за абонамент в сайта може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по e-mail.

Използване на събраната информация
Личните Ви данни използваме, за да Ви известяваме за новости в нашето предлагане, специални предложения, полезни информации, както и за да Ви дадем възможност винаги да сте информирани за това как се развива нашият сайт. Няма да използваме данните за никакви цели, които не са публикувани в това изявление. Дени Трейд Варна не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.
Дени Трейд Варна като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.
* означава това, което се изисква
Задължително поле

Дени Трейд Варна ще използва, предоставената от Вас информация, за да Ви изпраща различни маркетинг кампании, свързани с намаление на цените, нови продукти или текущи промоции и разпродажби. Моля, потвърдете, че желаете да ги получавате чрез:

Email Marketing Powered by Mailchimp